Litecoin (LTC) sẽ tăng lên $ 1.000 sau halving một nửa vào tháng 8 năm 2019?

Charlie Lee nghĩ LTC sẽ tăng lên $ 1.000 Trong một podcast, Charlie Lee hiện tiết lộ rằng anh ấy nghĩ Litecoin (LTC) sẽ tăng trên 1000 đô la... Read More