Add Download and Demo Button in Blogger (Blogspot)

Đầu tiên, Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Chèn file css Font Awesome này vào trước thẻ </head>

<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>

Sau đó, chọn 1 trong các Style bên dưới để làm tiếp. (Lưu ý: Style 5 không cần Font Awesome)

Style 1

See the Pen xGJapa by Nguyen Duc (@ducxoan94) on CodePen.

Đọc thêm

IvanBlog

About IvanBlog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :